1: Поняття, предмет, метод І система права соціального забезпечення - страница 18

^ Нормативно-правові акти

 1. Закон України “Про прожитковий мінімум” від 15 липня 1999 р. № 966–ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38. – Ст. 348.

 2. Закон України “Про межу малозабезпеченості” від 4 жовтня 1994 р. № 190/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 42. – Ст. 385.

 3. Закон України “Про мінімальний споживчий бюджет” від 3 липня 1991 р. № 1284-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 42. – Ст. 553.

 4. Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми” від 21 листопада 1992 р. № 2811-ХІІ, в редакції від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 20. – Ст. 102.

 5. Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16 листопада 2000 р. № 2109-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 2.

 6. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 1 червня 2000 р. № 1768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 35. – Ст. 290.

 7. Закон України “Про затвердження прожиткового мінімуму на 2001 рік” від 22 березня 2001 р. № 2330-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 20. – Ст. 100.

 8. Закон України “Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік” від 15 грудня 2001 р. № 2780-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 6. – Ст. 42.

 9. Закон України “Про прожитковий мінімум на 2003 рік” від 28 листопада 2002 р. № 247-IV // Урядовий кур’єр. – 2002. – 13 грудня. – № 233.

 10. Указ Президента України “Про Основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки” від 18 жовтня 1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – 30 жовтня. – № 202-203.

 11. Указ Президента України “Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року” від 24 травня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – 31 травня. – № 97.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму” від 24 вересня 1999 р. № 1767 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 39. – Ст. 1946.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про визначення вартості непродовольчих товарів і послуг та вартості утримання житла при формуванні межі малозабезпеченості” від 1 березня 1999 р. № 310 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 9. – Ст. 346.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” від 27 грудня 2001 р. № 1751, із змінами і доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1951 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2365.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про виплату державної допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років” від 12 жовтня 2002 р. № 1532 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 42. – Ст. 1942.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним” від 2 серпня 2000 р. № 1192 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 31. – Ст. 1314.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН” від 5 травня 1994 р. № 290 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 8. – Ст. 214.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання біженцям грошової допомоги та пенсії” від 6 липня 1998 р. № 1016 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Ст. 1001.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” від 21 жовтня 1995 р. № 848, в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. № 1050 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 2. – Ст. 76.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” від 27 липня 1998 р. № 1156 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 1129.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників” від 8 червня 1996 р. № 619, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2002 р. № 1632 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 13. – Ст. 360.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення тимчасових норм споживання населенням електроенергії та природного газу, на оплату яких надається субсидія” від 1 грудня 1995 р. № 959 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 4. – Ст. 112.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типових положень про головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації” від 29 вересня 2000 р. № 1498 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 40. – Ст. 1698.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 8 лютого 1997 р. № 155 // Офіційний вісник України. – 1997. – Числа 7-8. – С. 44.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розмір щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД” від 10 липня 1998 р. № 1051 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 28. – Ст. 1040.

 26. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про Порядок виплати щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД” від 31 серпня 1998 р. № 265 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 38. – Ст. 1427.

 27. Наказ Міністерства соціального захисту населення України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці України, Державного комітету по житлово-комунальному господарству України, Фонду соціального страхування України, Пенсійного фонду України “Про внесення змін і доповнень до порядку виплати допомоги на поховання” від 29 жовтня 1996 р. № 148/232/88/95/08-14-759/123 // Офіційний вісник України. – 1997. – Число 13. – Ст. 103.

 28. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 30 квітня 2002 р. № 226/293/169 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 24. (частина 2). – Ст. 1191.

 29. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України “Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років” від 8 листопада 2001 р. № 454/471/516 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2403.

 30. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження Положення про порядок виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім’ям за втрату годувальника” від 31 грудня 1996 р. № 28 // Офіційний вісник України. – 1997. – Число 15. – С. 59.

 31. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та Інструкції про порядок його заповнення” від 26 грудня 2000 р. № 363 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 3. – Ст. 83.

 32. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження Порядку відмови в наданні державної соціальної допомоги, припинення виплати та зменшення розміру призначеної державної соціальної допомоги” від 19 грудня 2000 р. № 350 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 4. – Ст. 141.

 33. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України “Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім‘ї для всіх видів соціальної допомоги” від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370 // Праця і зарплата. – 1999. – № 22. – Вересень.

 34. Положення про надання одноразової матеріальної допомоги, затверджене рішенням Львівського виконкому від 4 червня 1999 р. № 282 // Бюлетень офіційної інформації міста Львова. – 1999. – 15 липня. – № 13-14.

 35. Розпорядження Львівської облдержадміністрації “Про норми споживання населенням області скрапленого газу, твердого палива, на які нараховується субсидія” від 15 лютого 1999 р. № 171.

 36. Розпорядження Львівської облдержадміністрації “Про затвердження нормативів доходів громадян від земельних ділянок, наданих їм для городництва, сінокосіння та випасання худоби” від 30 липня 1999 р. № 866.

8619947817300961.html
8620043727338980.html
8620101022405439.html
8620192997853779.html
8620251241841821.html