Глава 11 - Постановою Верховної Ради Української рср n 8074-10 від 07. 12. 84, Ввр 1984, додаток до n 51, ст. 1123...

Глава 11
^ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ
ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮСтаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків
заселення жилих будинків і жилих приміщень

Порушення посадовими особами порядку взяття на облік
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зняття з обліку
та надання громадянам жилих приміщень, недодержання строків
заселення жилих будинків і жилих приміщень -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 149 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 }Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками
і жилими приміщеннями

Порушення правил користування жилими приміщеннями,
санітарного утримання місць загального користування, сходових
кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, порушення правил
експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного
обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне
переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень,
використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих
приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на
громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб -
від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 150 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 }Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення

Самоправне зайняття жилого приміщення у будинках державного
або громадського житлового фонду чи фонду житлово-будівельних
кооперативів -

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 151 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 }Стаття 152. Порушення правил благоустрою територій міст та
інших населених пунктів

Порушення правил благоустрою територій міст та інших
населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення
чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на
громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб -
від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 152 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 }Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або
інших об'єктів озеленення населених пунктів

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев,
чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в
населених пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також
самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих
ділянок, зайнятих об'єктами озеленення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

{ Стаття 153 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР
від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97 }Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів

Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено
відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи
незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або
вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у
реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи
в невідведених для цього місцях -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від
трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей
або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення
з числа передбачених частиною першою цієї статті -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
тварин і на посадових осіб - від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 154 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 }Глава 12
^ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ,
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ
ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ{ Назва глави 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3683-12 від 15.12.93 }Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг
працівниками торгівлі, громадського харчування
та сфери послуг, громадянами, які займаються
підприємницькою діяльністю

Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг
працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг,
громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень
підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського
харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення
встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців,
вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі
(громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації,
які не є посадовими особами, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті,
вчинені особою , яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 155 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 7445-11
від 27.04.89, N 8918-11 від 07.03.90, N 1255-12 від 25.06.91;
Законами N 3683-12 від 15.12.93, N 55/97-ВР від 07.02.97 }Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахунків

Порушення встановленого законом порядку проведення
розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг -

тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
розрахункові операції, від двох до п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі
ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
розрахункові операції, від п'яти до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого законом порядку проведення
розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти -

тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
операції з купівлі-продажу іноземної валюти, від трьох до шести
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб
уповноважених банків або суб'єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з
уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної
валюти, - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню
за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
операції з купівлі-продажу іноземної валюти, від шести до
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб уповноважених банків або суб'єктів підприємницької
діяльності, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських
угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної
валюти, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 155-1 згідно із Законом N 23/97-ВР від
23.01.97, в редакції Закону N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003 }Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника

Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення
встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника
працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та
громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час
реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо
матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три
неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі
ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 155-2 згідно із Законом N 2443-III
( 2443-14 ) від 24.05.2001 - набирає чинності 01.09.2001 року }Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями
і тютюновими виробами

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля
спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля
алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії
або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього
збору -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів
торгівлі. { Абзац другий частини першої статті 156 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або
громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або
тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених
законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідної
сільської, селищної, міської ради як такі, де роздрібна торгівля
алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так
само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через
торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж
алкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18
років або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як
20 сигарет, або цигарок, чи поштучно (крім сигар), - { Абзац
перший частини другої статті 156 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Абзац другий
частини другої статті 156 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }

Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі. { Абзац другий частини третьої статті 156 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від
11.06.2009 }

Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті,
вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до
двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією предметів торгівлі. { Абзац другий частини четвертої
статті 156 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1512-VI
( 1512-17 ) від 11.06.2009 }

{ Стаття 156 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 8918-11 від 07.03.90; Законами N 3683-12 від
15.12.93, N 55/97-ВР від 07.02.97; в редакції Законів N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005 }Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав
споживачів

Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та
сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю
в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної,
доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари
(роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про
їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та
правильного їх використання, а так само обмеження прав
громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та
ціни придбаних товарів -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті,
громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним
товару неналежної якості -

тягне за собою накладення штрафу від одного до
вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 156-1 згідно із Законом N 3683-12 від
15.12.93, в редакції Закону N 23/97-ВР від 23.01.97, із змінами,
внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 1253-IV
( 1253-15 ) від 18.11.2003 }Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової
переробки, зберігання, транспортування або
знищення конфіскованих спирту, алкогольних
напоїв чи тютюнових виробів

Порушення встановленого порядку промислової переробки,
зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту
етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи
тютюнових виробів -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 156-2 згідно із Законом N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 }
{ Статтю 157 виключено на підставі Закону N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005 }
{ Статтю 158 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках

Порушення правил торгівлі на ринках -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від
трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 159 із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР
від 07.02.97, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях

Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах,
під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях -

тягне за собою накладення штрафу від одного до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі або без такої.

Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами -
тягне за собою накладення штрафу від шести до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі.

{ Стаття 160 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 7445-11
від 27.04.89, N 1255-12 від 25.06.91, Законом N 55/97-ВР від
07.02.97 }
{ Статтю 160-1 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 160-2. Незаконна торговельна діяльність

Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод
куплі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від
реєстрації в установленому порядку з метою одержання
неконтрольованого державою прибутку, якщо розмір цього прибутку не
перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих
товарів і виручених грошей.

{ Кодекс доповнено статтею 160-2 згідно з Указом ПВР N 7445-11 від
27.04.89; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 8918-11 від
07.03.90; Законами N 1255-12 від 25.06.91, N 2547-12 від 07.07.92,
N 55/97-ВР від 07.02.97 }{ Статтю 160-3 виключено на підставі Закону N 179/94-ВР від
22.09.94 }
{ Статтю 160-4 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи
інших паливно-мастильних матеріалів

Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших
паливно-мастильних матеріалів, що належать державним або
громадським підприємствам, установам і організаціям, при
відсутності ознак розкрадання -

тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 161 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97 }Стаття 162. Порушення правил про валютні операції

Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних
цінностей як засобу платежу або як застави -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від
тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією валютних цінностей.

{ Стаття 162 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4134-11
від 12.06.87; Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 3890-12 від
28.01.94, N 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону N 1744-III
( 1744-14 ) від 18.05.2000 }
{ Статтю 163 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

8610605145961854.html
8610716517383513.html
8610806877408140.html
8610897452063770.html
8611006296796059.html